Gratis verzending vanaf €75 binnen Nederland

Retourneren

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de verzegeling van het geleverde nog intact is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via:                       W&D-Klantenservice@shoppersplaza.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Shoppersplaza, www.wood-and-decorations.myshopify.com, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Shoppersplaza, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 4. Indien de consument gebruik heeft gemaakt van zijn/haar herroepingsrecht zal het verschuldigde orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen overgemaakt worden naar de consument tenzij het product niet meer verkeerd in de staat als dat het aangeleverd is. 

Retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.